Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin

Številka projekta: 33117-2018/2018 (št. Vloge)

Čas trajanja projekta: 36 mesecev (6.11.2019 – 6.11.2022)

Projektni partnerji: 

 • Boštjan Pečar (vodilni partner, kmetijsko gospodarstvo), 
 • Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije – Kmetijski zavod Nova Gorica, 
 • TRS-GRO d.o.o., 
 • Gregor Slavec (kmetijsko gospodarstvo)

Vir financiranja:

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije. Projekt je del podukrepa Razvoja novih proizvodnih praks, procesov in tehnologij Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014-2020), ki ga izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povzetek projekta:

Pilotni projekt ESPeViJiM – Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin je triletni pilotni partnerski projekt dveh svetovalnih inštitucij in dveh kmetijskih gospodarstev, ki jih vodita mlada inovativna kmeta. Projekt vodi mladi prevzemnik Boštjan Pečar oziroma Sadjarska kmetija Pečar iz Prešnice, v partnerstvu pa sodeluje še Ekološka kmetija Slavec iz Knežaka (inovativni kmet leta 2021 in prejemnik evropske nagrade za mlade kmete 2021), Kmetijsko gospodarski zavod Nova Gorica ter TRS-GRO d.o.o. 

Trenutno stanje na področju kmetijstva in natančneje sadjarstva potrebuje spodbudo na področju večje usposobljenosti za predelavo in pridelavo novih proizvodov, povečanje dodane vrednosti sadja ter s tem povečanje tržne usmerjenosti. Znanja o predelavi jabolk in ostalega sadja v peneče vino je med kmeti (predvsem iz nevinorodnih okolišev) zelo majhno ali ga sploh ni, saj se ta zelo razlikuje od penečega (grozdnega) vina. Povečini pa kmetje, ki pridelujejo na primer jabolka, nimajo niti osnovnih enoloških znanj, saj ni nujno, da pridelujejo vino.

Cilj projekta je razvoj ekološkega sadnega penečega vina iz jabolk in malin ter s tem spodbujanje vlaganj v ekološko kmetijstvo, predelavo in razvoj. S projektom bi radi povečali izkoristek sadja (druge kvalitete) in tržnega potenciala kmetijskih gospodarstev. Predelava sadja v produkte višje dodane vrednosti, ki imajo daljši rok uporabe, poskrbi tudi za lajšanje morebitnega izpada letnega pridelka zaradi podnebnih sprememb. Poudarek projekta je tudi na prenosu znanja v prakso in razširjanju rezultatov projekta. 

Kot rezultat je tako nastal nov produkt pri dveh kmetijskih gospodarstvih preko praktičnega preizkusa pilotnega projekta, v sklopu projekta so bili izvedeni razni preizkusi za nov produkt, opravljeno je bilo posvetovanje s sadjarji iz manj vinorodnih okolišev, narejena je bila analiza prenosa pridobljenega znanja v prakso, nastal je video z rezultati projekta in nastala je publikacija (Priročnik z rezultati projekta ESPeViJiM) z osnovnimi navodili, smernicami in dodatnim znanjem za pridelavo novega produkta, ki je javno dostopna in si jo lahko prenesete iz spletni strani vodilnega partnerja (https://sadjarstvo-pecar.si/espevijim/). Izkazalo se je, da je to znanje med sadjarji zelo zaželeno.

Cilji projekta:

 • Cilj: Razvoj ekološkega sadnega penečega vina iz jabolk in malin ter s tem spodbujanje vlaganj v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
 • Namen razvoja produkta: povečanje izkoristka sadja, predvsem sadja druge klase in povečanje tržnega potenciala kmetijskih gospodarstev. 
 • Namen razvoja produkta: spodbuditi vlaganja v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in trženje kmetijskih ekoloških proizvodov.

Z rezultatom, ki bo plod pilotnega projekta bomo bistveno pripomogli k razumevanju postopka proizvodnje penečega sadnega vina, natančneje iz jabolk in malin, ki zorita ob bistveno drugačnih obdobjih v letu ter imata bistveno drugačno vsebnost sestavin kot na primer grozdje. Poudarek projekta bo tudi na prenosu znanja v prakso in razširjanju rezultatov projekta.

Pričakovani rezultati operacije:

 • Nov proizvod: ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin.
 • Splošna navodila in smernice za predelavo sadnega penečega vina iz jabolk in malin.
 • Povečanje zanimanja za ekološko kmetijstvo in njegovih proizvodov.
 • Povečanje poznavanja sadnih penečih vin med kmeti.
 • Povečanje zanimanja za predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
 • Povečanje poznavanja sadnih penečih vin med porabniki.
 • Spodbujanju mladih k kmetijstvu z vzgledom.