Naložba v zaščito živali na paši pred velikimi zvermi

V okviru javnega razpisa podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi je na kmetiji Slavec potekala ureditev novih in obnovitev obstoječih varovanih pašnikov. Naložba je obsegala nakup in postavitev varovalne elektro ograje za ograditev pašnikov in pašnih aparatov. Obenem je investicija tudi obsegala nakup opreme za oskrbo živali in selitev živali med pašniki.

Naložba v ureditev pašnikov in zaščito živali na paši je potrebna iz različnih vidikov. Kmetija se stalno razvija in zaradi tega potrebuje nove kapacitete in obnovitev že obstoječih, s čemer v prvi vrsti zaščiti domače živali in posledično omogoča tudi rast obsega poslovanja in prihodkov.

Ob mislih na domače živali, želimo le tem omogočati dobro počutje in varno pašo; rejo na čim bolj sonaraven način. Sicer pa nam tudi ekološka reja predpisuje izpuste živali na pašo v določenem obdobju leta. Vse to utemeljuje in upravičuje naložbo v ureditev novih pašnikov in obnovitev že obstoječih.

Cilji in pričakovani rezultati: Cilj izvedbe naložbe je nadaljevati z ekološko rejo govedi in drobnice na kmetiji in ob tem povečevati obseg reje ter obdobje trajanja paše. S pomočjo naložbe se bodo izboljšali pogoje za dobro počutje živali in s tem posredno tudi poslovni rezultati kmetije.


Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.