Zavod Zelena pot

Na podeželju in v kmetijstvu so velike možnosti za razvoj socialnega podjetništva. Okolje je ustrezno, saj je ravno to okolje uspelo ohraniti povezanost med ljudmi, medsebojno sodelovanje, povezovanje, kar je eden ključnih elementov socialnega podjetništva. Po drugi strani pa se v okviru socialnega podjetja vzpostavljajo vezi med ranljivimi skupinami prebivalstva, njihovo vključevanje v družbeno življenje na podeželju in iskanje možnosti za njihovo sodelovanje ter zaposlovanje.

V okvirjih ekološke kmetije Slavec deluje Zavod Zelena pot, socialno podjetje, katerega namen je zagotavljanje delovnih mest ranljivim skupinam ljudi, karierne izobrazbe, ponovne delovne aktivacije, pridobivanje izkušenj, osebnostne rasti, a osnovna dejavnost ostaja in je pridelave kmetijskih pridelkov in zagotavljanju samooskrbe z lokalnimi pridelki in proizvodi, ki so bili izvajani z različnimi projekti v okviru razvoja podeželja.

Vzpostavitev socialnega podjetja je bila v javnem interesu, saj gre za nadgradnjo dosedanjih rezultatov in ugotovljenih potreb na območju LAS med Snežnikom in Nanosom in za zagotavljanje cilja vzpostavitve socialnega podjetništva v okviru Strategije lokalnega razvoja.

Z naložbo v stavbo za distribucijo kmetijskih pridelkov je Kmetija Slavec, Gregor Slavec, pridobila prostor za skladiščenje in prodajo lastnih pridelkov in izdelkov ekološke kmetije Slavec in partnerskih kmetij, čez čas pa tudi kmetij in ponudnikov ekološko pridelane lokalne hrane z območja LAS in širše. V okviru prodaje je distribucijski center namenjen pripravi pridelkov in izdelkov prodajnega asortimana pred dostavo javnim ustanovam in prebivalcem območja LAS, ter neposrednemu nakupu na kmetiji. Poseben segment dostave je namenjen ponudnikom namestitev za ponudbo produkta Zajtrk Zeleni kras. Gre za primer dobre prakse ničogljičnega odtisa pri pridelavi in prodaji hrane, saj stremi k temu, da hrana potuje čim manj do končnega odjemalca.

Ker so naše želje in cilji nuditi zaposlitev čim večjemu številu ljudi in s tem razvijati socialno podjetništvo na podeželju ter le to ohraniti, vas vabimo, da nam pišete in tako postanete del uspešne zgodbe. Poleg zaposlitve vam nudimo tudi pomoč pri realizaciji vaše poslovne ideje, saj imamo poleg našega znanja in poslovnih prostorov, v naši skupnosti tudi velik nabor strokovnjakov na najrazličnejših področjih.

Le en klik vas loči, da postanete del uspešne zgodbe…

info@kmetija-slavec.si